דרוש/ה מנהל/ת אמיץ/ה!

דרוש/ה מנהל/ת אמיץ/ה!

מנהל/ת מהווה דוגמא אישית.

מנהל/ת שת/יתייחס למזכירו/תו או לא ת/ינהג בו/ה בכבוד - מיד מעביר/ה מסר לעובדים/ות שלו/ה שכך נוהגים אצלנו.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית - מעסיקים/ות נושאים/ות באחריות המלאה למניעת הטרדות מיניות ויצירת סביבת עבודה בטוחה במקום אותו הםן מנהלים/ות. יש בכך כדי להציב אתגר חדש בפני מעסיקיםו/ת בכלל המגזרים.

למה אתגר? כי קיימים הבדלים בהשקפות העולם של מעסיקים/ות (ילידי דורות שונים, בעלי תרבויות שונות וערכים שונים) לגבי מהי סביבה עוינת ומה נחשב להטרדה מינית.

היום בעידן בו ארגונים מבינים שיש להם אחריות חברתית, ישנם מעבידים/ות האוסרים/ות באופן מפורש לגלוש באתרים פורנוגרפיים, לספר בדיחות בעלות אופי מיני, לנצל עמדת הכוח על מנת לפנות בבקשות אישיות לכפופים - מבלי דווקא שתהיה קיימת תלונה בעניין.

be brave

האמיצים/ות מביניהן, אלא שרואיםן את עצמםן גם כמחנכים/ות, מדברים/ות על זה,

שמים/ות את הבעיה על השולחן, מציבים/ת גבול ולא מסתפקים/ות בפעילות חד פעמית בנושא.

וחינוך לא מסתיים ביום, הוא תהליך ממושך ועקביות היא המפתח להצלחתו.

תהי/ה אמיץ/ה
הכנס/י לשיח השוטף, (בתחילת ישיבות צוות לדוגמא) את הדיון בנושאים הבוערים המתייחסים למקום עבודה נעים בטוח, נצל/י את עמדת המנהיגות שלך על מנת להעביר מסרים כדי ליצור אוירה נעימה😊