top of page

אתיקה וקוד התנהגות

אתיקה וקוד התנהגות

מה זה אתיקה וקוד התנהגות

כחלק מיצירת סביבה עבודה מקצועית ומוגנת, על העובדים.ות ו/או המתנדבים או משתתפי הקהילה לדעת ולהבין מה הםן עקרונות, ערכי וכללי הארגון. למעשה מדובר בתיאום ציפיות בין הארגון לעובדים.ות.

ככל שהארגון יהיה יותר ספציפי ומדויק בנוגע לערכים והעקרונות שהוא רוצה להנחיל למטה – כך העובדים.ות של הארגון יבינו איך מצופה עליהם להתנהג ולמי לפנות במידה ואחד מערכי הארגון מופר. 

אני מכינה תקנון למקומות עבודה ו/או קוד אתי וולנטרי לקהילות או עמותות.

הקוד התנהגות ( בכל תוצרה) מסדיר את מערכת היחסים בין הארגון לעובדיו, בצורה שהוא מותאם באופן ספציפי לארגון. כך למשל, קיימים הבדלים בסביבת העבודה של חברת בניה לבין חברת הייטק לבין עמותה או קהילה – כך שכל קוד מותאם לסגנון סביבת העבודה ומביא את האופי המיוחד של המקום, תוך גם התייחסות ספציפית לאיך לפעול במקרה של הפרה של הקוד ולמי לפעול.

ככל שתיאום הציפיות בין הארגון ועובדיו או חבריו יהיה יותר ברור והערכים יהיו מונחלים בצורה ברורה, כך המרחב יהיה יותר מוחזק ובטוח.

פתרונות לאתיקה וקוד התנהגות

הכנת תקנון למניעת הטרדה מינית ו/או קוד אתי וולונטרי

בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, חלה חובה על כל ארגון לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית, אשר כולל : מהות החוק, פירוט ( בהתאם לחוק ) של מה היא הטרדה מינית, הליכי הבירור במקרים של תלונה ( למי פונים? איך מבררים) ועוד. במסגרת שירות זה אני, תוך כדי הכרות עם הארגון והמאפיינים הייחודיים לו, בונה תקנון המותאם לאופי הארגון וכולל את כל הנדרש על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

הכנה ופרסום של קוד אתי וולונטרי לעמותות ולקהילות

יצירת קוד אתי המותאם לאופי הקהילה ו/או ולעמותה - "הסכם" בין המתנדבים.ות בעמותה ו/או חבר.ות הקהילה למפעיליה/תיה. הקוד מפרט את ערכי ועקרונות העמותה/ קהילה ומתמקד, בין היתר במקרים של אלימות מינית, מילולית ופיזית המתרחשים במסגרת העמותה ו/או הקהילה ואופי הטיפול בהםן ( למי פונים? איך מבררים? סנקציות). לנוכח האופי המיוחד של ארגונים אלו, אשר לרוב מתבססים על עשייה של א.נשים שמאמינים.ות במטרות וערכי העמותה/קהילה ומגלים מעורבות רבה, הקוד יכול שיעשה במוערבות חברי.ות הקהילה, באמצעות שיח קהילה.

קורא׊׉ מאמרים בנושא אתיקה וקוד התנהגות

 אשמח לעמוד לרשותכ׋ 

צרו קשר
  • Whatsapp
bottom of page