top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד ורדית אבידן

נעים לי


סביבת עבודה נעימה
סביבת עבודה נעימה

אז מה היא סביבת עבודה נעימה?

הכל התחיל עבורי בביטוי:

"לא נעים לי"

לא נעים לי לומר לה

לא נעים לי לומר לו

ביטוי ששימש אותי הרבה (ועדיין מתמודדת באיך ומתי להשתמש בו) כדי להמנע מעימותים עם א.נשים וליצור מולם/ן חוסר נוחות.


היום אני מבינה שסביבה נעימה נוצרת דווקא מהתמודדות עם הלא נעים.

כשלא נעים לנו ואנו נמנעים/ות מלהתמודד, העימות מתעצם ומגביר את האי נוחות הפנימית.

כשאין עימות אף אחד/ת לא לומד/ת שום דבר ומבין/ת, ואנו נשארים/ות עם תחושה של חוסר נוחות שמוקרנת החוצה כלפי האחר (זה שלא רצינו להתעמת מולו/ה) וכלפי הסביבה שלנו.

למדתי שכדי ליצור סביבה נעימה, נרצה לעבור בדרך ב- "לא נעים לי" מתוך מטרה ליצור הרמוניה ושתוף פעולה בצוות.

ואולי במקום "לא נעים" לומר, נעים לי לגדול ולומר לך.

וכדי לדייק לגבי איזו סביבה נעימה תחלחל אצל עובדים/ות במקומות העבודה, אמצתי את ההגדרה המילונית למילה נעימות ( נעים לי):

"נעימוּת היא תכונה אישיותית המתבטאת במאפיינים התנהגותיים הנחשבים לאדיבים, סימפתיים, חמימים, מתחשבים ומבטאים שיתוף פעולה. בפסיכולוגיה של אישיות, נעימות היא אחד מחמש התכונות הגדולות של מבנה האישיות, המשקפת הבדלים בין אנשים בשיתוף פעולה ובהרמוניה חברתית."

רוצות/ים סביבת עבודה כזו?

Comments


bottom of page