top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד ורדית אבידן

הטרדה מינית אינה משתלמת למקום העבודה


הטרדה מינית במקום עבודה
הטרדה מינית במקום עבודה

להטרדות מיניות הנעשות במקומות עבודה ישנם מאפיינים כמעט ייחודיים.

  • ההכרות בין המטריד/ה למוטרד/ת היא מתמשכת והפגישות תדירות. לפיכך הטרדות מיניות בעבודה ככלל אינן חד-פעמיות, אלא חוזרות על עצמן מעצם טיבו של הקשר.

  • המוטרד/ת נאלץ/ת לשוב בעל כורחו/ה למקום הפגיעה, אם בגלל השכר או פשוט בגלל אהבתו/ה לתפקיד.

  • פעמים רבות קיימים פערי כוחות בין המטריד/ה למוטרד/ת, היות והמציאות הקיימת היא שרוב העובדים בעמדות הכוח הם גברים והמוטרדות הן נשים, חומרתה של ההטרדה המינית בעבודה נובעת גם מכך שהיא מהווה תזכורת מתמדת לנחיתותן היחסית של אותן נשים במערך המקצועי, להיותן פגיעות ומופלות לרעה.

על פי מחקרים בנושא הטרדה מינית במקומות העבודה, קיימות השלכות רבות על המוטרד/ת  מעבר לפגיעה הגלומה בהטרדה עצמה. ההשלכות הן בשלושה מישורים.

  • מישור אחד הוא מצבו/ה הבריאותי והנפשי של המוטרד/ת. להטרדה המינית יש טווח רחב של השפעות שליליות מבחינה פיזית – עלייה בשכיחותם של כאבים ומיחושים שונים, הפרעות שינה, איבוד תיאבון וירידה במשקל ועוד. מבחינה נפשית רווחות תחושות רבות של כעס, דאגה, הלם, חרדה, מתח, בושה, אשמה, אובדן ערך, ניכור, ערעור הביטחון העצמי ועוד. מצבים אלה משפיעים במישרין על התפקוד במסגרת המשפחתית והחברתית ועל היכולת לקיים מערכות יחסים אישיות.

  • מישור שני של השלכות הוא המישור המקצועי – תעסוקתי. הטרדות מיניות עלולות לגרום לסבל מתמשך בשל הנוכחות המתמדת במקום שבו אירעה הפגיעה, לפגיעה בתפקוד המקצועי, בריכוז וביעילות בעבודה, לפגיעה במוטיבציה, למחויבות למקום העבודה, לפגיעה בסיכויים לקידום בעבודה או ביכולת לחפש עבודה אחרת ולהתמיד בה. במחקרים שבוצעו  דווחו מראוינות/ים שהוטרדו, כי זו גרמה להן להיעדרות מהעבודה לימים שלמים או לחלקי ימים בגלל ההטרדה ולכך שפריון העבודה שלהן נפגע בצורה משמעותית. חלק מהמוטרדות/ים עברו לתפקיד אחר או למחלקה אחרת ואילו חלקן עזבו את מקום העבודה לגמרי.

  • מישור שלישי של השלכות הוא על הארגון שבו בוצעו ההטרדות המיניות. דמויות נוספות שנמצאות בסביבתו של המטריד/ה והמוטרד/ת ועדות למעשי ההטרדה עשויות לסבול ממתח וחרדה, גם אם הן עצמן לא חוו הטרדה. כמו כן, הידיעה כי בארגון קיימים מקרים של הטרדה מינית עלולה לגרום לפגיעה במוטיבציה של העובדים/ות, להיעדרויות, לפגיעה באקלים הארגוני וביכולת לשמר עובדים איכותיים.


לא רק על העובד/ת

ההשפעה אינה רק על המוטרד/ת אלא גם על הארגון: תחלופת עובדים גבוהה, ריבוי היעדרויות, הוצאות רפואיות גבוהות (ימי מחלה, טיפולים נפשיים בעקבות ההטרדה וכדומה), תשלומי פיצויים, פגיעה באיכות העבודה ובפריון העבודה והפסדים כספיים עקיפים כתוצאה מירידה במוטיבציה ובתחושת המחויבות לארגון. מכאן, שהטרדה מינית גורמת להפסדים כלכלים לארגון.


מעבר לכך המושא הישיר של ההטרדה המינית או ההתנכלות אינו היחיד בסביבת העבודה שנפגע ממנה; פעמים רבות ההטרדה או ההתנכלות פוגעת גם במי שעדים לה או מודעים להתרחשותה, והיא מעיבה על סביבת העבודה כולה.


זה כמו כאב בגוף שאם לא מטפלים בו כראוי ומנסים לרפאו באמצעות אקמול, אז אולי הרגענו לרגע את הכאב, אך לא באמת פתרנו את מקור החולי. הכאב לא באמת נעלם ורק מוגבר ומעייף ומוקרן כלפי כל מי שסובב אותו, לכן קיימת חשיבות עצומה, אלא באיתור שורש החולי/ההטרדה ועיקרת השורש מהארגון.

10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page