top of page

שירותים מודעים טראומה
לנפגע׊ת תקיפה מינית

שירותים מודעים טראומה ללקוחות פרטניים

מה זה שירותים מודעי טראומה לנפגע׊ת תקיפה מינית

אם אתםן מתמודדים עם לחץ ופחד כתוצאה מהמפגש אל מול דרישות משפטיות נחוצות, אני פה כדי להעניק לכםן ליווי ויעוץ המבהיר לכםן את ההליך המשפטי ומנגיש אותו בצורה המעניקה לכםן מקסימום של ודאות. כך למשל:
הכנה לפני התחנה:
במפגש עם המשטרה לצורך תלונה על פגיעה מינית, המתלוננ.ת הפוטנציאל.ית מצוי.ה במצב טראומתי, מלא.ה בתחושות לא אובייקטיביות של בושה ואשמה, לחוצ.ה ובחוסר ודאות מההליך הצפוי. פגישה עימי לפני הגשת התלונה – גם תבהיר למתלוננ.ת הפוטנציאל.ית את השלבים בהליך אל מול המשטרה וגם תכין את המתלוננ.ת להגשת התלונה בצורה כזו שהמתלוננ.ת תוכל להשמיע את גרסתה בצורה המיטיבית והטובה ביותר. 

שירותים מודעי טראומה
לנפגע׊ת תקיפה מינית

הכנה להגשת תלונה על פגיעה מינית

---

איך להגיש תלונה על פגיעה מינית? השירות מוענק לנשים או גברים המבקשים להגיש תלונה בגין אלימות מינית. לרוב חושבים.ות שפגיעה מינית מתגלמת בתרחיש ההוליוודי לפיו הלכתי ברחוב ומישהו לפתע תקף אותי – סטייל בני סלע. מדובר ב5 % ממקרי הפגיעות המיניות. לרוב פגיעות מיניות מתרחשות במסגרת יחסי אמון וקרבה – אם זה במקום העבודה, במשפחה, בין חברים, דייט. השילוב של יחסי הקרבה מול הפוגע, המסרים החברתים השמרניים בחברה שלנו לגבי מיניות ומנגנוני הגנה פסיכולוגיים – יוצרים אצל המתלוננות.ים תחושות של הלם, פחד בושה ואשמה. תחושות המקשות על המתלוננים.ות בהגשת התלונה בצורה קוהרנטית וזורמת. בנוסף בעקבות הפגיעה מתפרצת בנפגעות.ים טראומה – אחד התמסינים הבולטים של הטראומה היא החוסר שליטה, הפגיעה המינית שוללת את יכולה הבחירה והשליטה בסיטואציה ומאז בכל סיטואציה שיש בה ניואנסים של חוסר שליטה – בדיוק כמו ההליך הפלילי שם אין למתלוננ.ת שליטה על דרכי ההליך והתוצאות שלו - והמתלוננ.ת מטורגר.ת בכל שלבי ההליך מה משפיע על התלונה ועל שתוף הפעולה עם המשטרה ובכך יורד הסיכוי שיפתחו את התיק ויוגש כתב אישום נגד התוקפ.ת. בשירות ההכנה אני מסבירה באופן ברור ובגובה העיניים את שלבי ההליך הפלילי בכל הקשור לתקיפה מינית, מעריכה את סיכויי התיק ומכינה את המתלוננ.ת למתן עדות במשטרה בצורה הטובה ביותר, תוך כדי יעוץ של ההשלכות המשפטיות של התלונה והבנה של הטראומה שהמתלוננים.ות מצויות בה. השירות כולל מפגש בין 1 – 3 שעות ( תלוי באירוע והמורכבות שלו)

הכנה ל"עימות" בהליך הפלילי במקרה של תלונה על פגיעה מינית

---

מה זה עימות? מה קורה בעימות? למה צריך עימות ? אני מפחד.ת מהעימות במשטרה מה יקרה אם לא אגיע לעימות? איך להתנהל בעימות? השירות מוענק לנשים או גברים המבקשים להגיש תלונה בגין אלימות מינית. במסגרת ההליך הפלילי בשל הגשת תלונה על עבירות מין, מתקיים כלי חקירתי הנקרא "עימות" מדובר בכלי חקירתי חשוב, היות ובמקרים של עבירות מין לרוב מדובר במילה מול מילה, ולמעשה העימות מלמד את החוקרים.ות המון על המתלונן.ת ועל החשוד.ה מה שיכול להביא להכרעה בעניין ההמשך של התיק. לרוב מדובר בנקודה מכרעת בתיק הפליל ומנסיוני לרוב מתלוננים.ות חוששים.ות להגיע לעימות ולהתייצב מול התוקף, וזאת בשל הטראומה מהפגיעה. אם מגיעים.ןץ לעימות מוכנים.ות נפשית ומשפטית, יהיה ניתן לצלוח את העימות ובכך לגרום לסיכויים גבוהים יותר להמשכיות של התיק. בנוסף, רוב המתלוננים.ות שהכנתי מספרים.ות כי דווקא המפגש המחודש עם הפוגע.ת בצורה בה הקורבן מרגיש.ה חזק יותר ואומר.ת את אשר ליבה, השירות כולל מפגש של בין 1 – 3 שעות שבמהלכה נוריד את החששות הפסיכולוגיות מהעימות, תערך סימולציה של העימות ותשומת לב לדגשים משפטים חשובים יש לקחת בחשבון.

קורא׊׉ מאמרים על שירותים

מודעי טראומה

 אשמח לעמוד לרשותכ׋ 

צרו קשר
  • Whatsapp
bottom of page