top of page

שירותים מודעי טראומה

ל׭נש׊׫ טיפול

שירותים לאנשי טיפול

מה זה שירותים מודעי טראומה ל׭נש׊׫ טיפול

אנשי טיפול עוסקים ומבינים טראומה (להבדיל מעורכי דין) אולם לא מבינים את עולם המשפט. א.נשי טיפול נחשפים למשפט, כאשר המטופלים.ות שלהם פוגשים את עולם המשפט, ואז נולד פער הבנתי לא רק למטופלים אלא גם למטפלים.
הפגישות בין טיפול ומשפט יכולים להיות בנושאים הבאים: תביעת נכות נפשית אל מול ביטוח לאומי ו/או צה"ל ( הלומי קרב) ההליך הפלילי ( בין עם המטופל.ת הוא הנפגע.ת או הפוגע.ת) חובת דיווח, דוחות סוציאלים ו/או סיכומי טיפול לצורך הגשתם לבתי המשפט בתיקים אזרחיים שונים.
כחלק מהרצון שלי לבנות מערכת הוליסטית של משפט וטיפול, לצורך פתרונות שלמים ומתאימים יותר, יצרתי השתלמויות לגבי הליכים משפטים הפוגשים מטפלים, ואני מסבירה את ההליכים בצורה בהירה ופשוטה, על מנת שהמטפל.ת יוכל להבין את המצב שהמטופל שלו מצוי בו ואת תפקידו של המטפל אל מול המשפט, אם בכלל.

שירותים מודעי טראומה ל׭נש׊׫ טיפול

הדרכות למטפלים.ות – עובדים.ות סוציאלים, פיסכולוגיים.ות, פסיכאטרים

---

יש לי מטופל בהליך משפטי ואני לא מבין על מה הוא מדבר? מה עלי לדעת על מיצוי זכויות שהמטופלים של צריכים? מה בין טיפול למשפט? איך אני יכול לעזור למטופל שלי בהליך משפטי? המטופל שלי ביקש תסקיר חוות דעת לבית משפט האם עליי לפחד שיזמינו אותי לעדות? כמשפט וטיפול נפגשים – מטפלים.ות אינם מכירים את השדה המשפטי ואת הזכויות המגיעות מבחינה משפטית למטופלים.ות שלהם. והרבה פעמים המטופלים שואלים שאלות בנושא שלמטפלים אין מושג והבנה. אני מכירה גם את עולם המשפט וגם את עולם הטיפול ויודעת בדיוק איך לחבר בינהם. אני מציעה את ניסיוני ושירותי להעביר הדרכות למטפלים ומטפלות אם זה מטעם הרווחה, ארגונים ועמותות, מחלקות בריאות נפש ועוד באשר למיצוי הזכויות למטופלים – אם זה במסגרת הליך של ביטוח לאומי, הליך פליליף משפחה או אזרחי. אני פה כדי להבהיר ולהסביר.

קורא׊׉ מאמרים על שירותים
מודעי טראומה

 אשמח לעמוד לרשותכ׋ 

צרו קשר
  • Whatsapp
bottom of page