top of page

מניעת הטרדה מינית

מניעת הטרדה מינית

יצירת תרבות ארגונית מקצועית ונקיה מהטרדות מיניות במקומות עבודה וקהילות

איך ליצור תרבות ארגונית מכבדת ונקיה מהטרדות מיניות?

אלו אמצעים על הארגון או הקהילה לנקוט כדי למנוע הטרדות מיניות?

מה לעשות במקרה של הטרדה מינית בארגון או בקהילה?

למי לפנות?

עובד ו/או משתתף בארגון נמצא כמטריד מינית – מה עכשיו? איך לפעול ?

 

קיומן של הטרדות מיניות בסביבה מקצועית יוצרים זעזוע וטראומה במערכת. ההשפעה וההשלכות של מקרה ההטרדה אינה רק על המעורבים/ות עצמם קרי המתלונן/ת והמטריד/ה, אלא גם על כל הארגון עצמו.

במידה ומנהלי/ות אינםן נוקטים/ות באמצעים אפקטיביים וכנים, כדי למנוע מקרי הטרדה - יש לכך השלכות מידיות כמו: פגיעה במוניטין של הארגון, פגיעה באמון א.נשי הארגון (המתבטאת בתחלופת עובדים/ות גבוהה) ירידה במוטיבציה, במסירות ובמחויבות ותשלומי פיצויים: חשיפה לתביעות והפסדים כספיים שהינם תוצאה של הערעור הבטחוני שנוצר בארגון, עקב אי טיפול נאות של מקרה הטרדה מינית.

מעבר לכך המושא הישיר של ההטרדה המינית או ההתנכלות אינו/ה היחיד/ה בסביבת העבודה שנפגע/ת ממנה. פעמים רבות ההטרדה פוגעת גם במי שהיו עדים/ות לה או מודעים/ות להתרחשותה וכך היא מעיבה על סביבת העבודה כולה.

זה כמו כאב בגוף שאם לא מטפלים בו כראוי ומנסים לרפאו באמצעות אקמול, אז אולי הרגענו את הכאב לרגע, אך לא באמת פתרנו את מקור החולי. הכאב לא נעלם הוא רק מוגבר ומוקרן כלפי כל מי שסובב אותו, לכן קיימת חשיבות עצומה לאיתור שורש החולי/ ההטרדה ועקירת השורש בארגון.

אני אופטימית בעיקר בגלל הידיעה שהכוח בידיים שלכם/ן: כל מנהל/ת יכול/ה למנוע את מקרה ההטרדה המינית הבא בארגונו/ה.

את/ה יכול/ה להעניק לא.נשים בסביבה השיתופית בניהולך הרגשה של בטחון, אמון ובכך ליצור סביבה מקצועית שמחד דואגת לא.נשים שבה ותורמת לחברה טובה ושוויונית יותר ומאידך דואגת גם לשם של הארגון, לעליה בתפוקת רווחיו (כל מה שהארגון מגדיר כרווח) והצבתו כארגון ייחודי המשתנה יחד עם המציאות החברתית לעבר עתיד חדש ומשותף.

פתרונות למניעת הטרדה מינית בארגונים

הדרכה למניעת הטרדה מינית המיועדת לעובדים.ות
בהתאם לדרישת החוק למניעת הטרדה מינית, על כל ארגון לקיים הדרכה מינית לעובדים.ות - לפחות פעם בשנה. ההדרכה מיועדת לעובדים.ות ומעבירה מידע על החוק למניעת הטרדה מינית והרציונל העומד מאחריו, יחד אנו עונים על השאלה - מהי הטרדה מינית ואיך להימנע מכך במסגרת העבודה. ההדרכה מלווה בסיטואציות של מקרים שהוכרו על פי בתי הדין לעבודה כהטרדה מינית ושמה דגש על סביבת עבודה נקיה ובטוחה מהטרדות מיניות, להבדיל מסביבה עוינת.

---

הדרכה / סדנא למניעת הטרדה מינית המיועדת למנהלים.ות
כיום בתי הדין מגלים אפס סובלנות לטיפול לקוי של הארגון בנושא של מניעת הטרדה מינית. הדרכה זו מתייחסת לחובות של המעביד.ה בנושא, ומתן כלים להנחלת סביבה ערכית ומקצועית הנקייה מהטרדה מינית.

---

הכשרה פרטנית ממונות הטרדה מינית בארגון ( עד 5 ממונות)
כידוע, בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית בארגון מעל 25 עובדים יש למנות ממונה למניעת הטרדות מיניות שתוכל לטפל בתלונות של הטרדה מינית בארגון. לרוב מדובר בעובדים.ות שאין להם את הכישורים המשפטים והרגישים לברר את התלונה כראויה. מדובר בנקודת מפגש הראשונה של המתלוננת, הנילון והארגון עצמו עם מקרה ההטרדה המינית ואם הטיפול בתלונה לא נעשה ראוי יש לכך השלכות קשות על כל הצדדים. בהכשרה אני מעניקה כלים פרקטים הכוללים: איך לקחת תלונה בצורה רגישה למתלוננת? איך ליצור ודאות בהליך אצל המתלוננת ואצל הנילון? איך לכתוב דו"ח סיכום בירור? מתי לקבוע שמדובר בהטרדה מינית ומתי לא? אילו המלצות כדי לרשום לגבי המשכיות הטיפול של הארגון לאחר ההמלצה? ועוד. ההכשרה היא של 3 מפגשים של 6 שעות כל מפגש.

---

הכנת תקנון למניעת הטרדה מינית ו/או קוד אתי וולונטרי
בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, חלה חובה על כל ארגון לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית, אשר כולל : מהות החוק, פירוט ( בהתאם לחוק ) של מה היא הטרדה מינית, הליכי הבירור במקרים של תלונה ( למי פונים? איך מבררים) ועוד. במסגרת שירות זה אני, תוך כדי הכרות עם הארגון והמאפיינים הייחודיים לו, בונה תקנון המותאם לאופי הארגון וכולל את כל הנדרש על פי החוק למניעת הטרדה מינית.
מבררת חיצונית ואובייקטיבית לבירורים של מקרים של הטרדה מינית בארגון
ארגון שקיים בו מנגנון תקין למניעת הטרדה מינית חייב בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית למנות ממונה לבדיקת התלונה. בהרבה מהמקרים ארגון ממנה ממונה מתוך הארגון (למרות שלא חייב לפי החוק) לטעמי זה יכול להוות פגם בסביבת העבודה וליצר אווירה שאינה בטוחה לעובדים/ות, במיוחד כשקיימים ניגודי אינטרסים ונגיעה אישית של האחראית לצדדים המעורבים או כשקיים צורך בסודיות מירבית. הממונה/אחראית חייבת להיות בלתי תלויה במנהל/ת הארגון ואובייקטיבית. נשמע הגיוני, לא? הרי לא היינו רוצים/ות שחוקרת במשטרה תכיר באופן אישי את המתלוננת ו/או את הנילון (מי שהתלוננו נגדו) על מנת שהחקירה שלה תהיה כנה ואובייקטיבית כלפי שני הצדדים. התפקיד כולל : •קבלת תלונה בגין הטרדה מינית - מדובר בכניסה למערכת יחסים אינטימית לכן חשוב ליתן יחס מכבד ורגיש לצדדים המעורבים. •בדיקת גרסת המתלוננת, כמי שליוותה נשים שהוטרדו מינית הן לרוב חשות אשמה וחוסר אמון במערכת (במיוחד כשהן חשות שנפגעו בתוך המערכת) וכמה שיש יותר הבנה והכרה במצבן שתוף הפעולה מצידן יהיה מלא. האמור נכון גם לגבי גברים שהוטרדו. •בדיקת גרסת הנילון (נילון זה מי שהתלוננו נגדו) גם בבדיקת גרסתו של הנילון יש להעניק לו יחס מכבד וראוי - יש לבדוק איך הוא רואה את ההטרדה, למה היה מודע ולמה לא, באיזו מסגרת יחסים, לתת לו את יומו לפני שנוקטים (אם בכלל ) בהליכים נגדו. האמור נכון גם לגבי נשים שהטרידו. •גבית עדויות כראיות תומכות או סותרות. •סיכום והמלצות: סיכום של עדויות עם התייחסות לראיות תומכות או סותרות. מסקנות - האם הייתה הטרדה מינית ו/או לא ולמה. המלצות - איך כדי לפעול בנוגע לצדדים בבירור מה סנקציה הראויה בנסיבות העניין. מה הארגון יכול לשנות בעקבות המקרה.

---

גישור בין מי שנמצא שהטריד למי שהוטרדה
במקרים מסוימים, דווקא גישור בין מי שהתלוננה על הטרדה מינית לבין מי שהטריד יותר, יותר יעיל לכל המעורבים – כולל לארגון. המתלוננת יכולה לקבל הכרה או התנצלות על ההטרדה ולהמשיך הלאה והנילון יכול לקבל קלוזר וודאות ובהירות לגבי ההמשך. מדובר בפתרון יצירתי אותו הארגון יכול להפעיל, בעיקר בתלונות מינוריות ושיש רצון שהגורמים המעורבים יחיו בשלום בארגון. הגישור נעשה תוך שילוב של אלמנים מהעולם של צדק מאחה. בשלבים, תוך רצון והסכמה של הצדדים לכל שלב.

---

פתרונות למניעת הטרדה מינית בקהילות ועמותות מתנדבים

יצירת תשתית מלאה למניעת הטרדה מינית בקהילה ו/או עמותה

מוערבות של המתנדבים.ות / חברי קהילה בנושא, הכרה של החוק למניעת הטרדה מינית, הכשרות לטיפול במקרים של הטרדה מינית בקהילה ו/או בעמותה המפעילה מתנדבים. הכנת קוד אתי וולנטרי המותאם לאופי ההתנדבות ולקהילה. יצירת מעגלי שיח הקשורים לתקשורת, הצבת גבולות והבנת גבולות של האחר.

---

שיח קהילה

הנחיית מעגלי שיח לחברי /ות קהילה ולמתנדבים/ות בנושאים כגון: מניעת הטרדה מינית, מה גורם לי להרגיש נוח במרחב השיתופי ומה לא? יצירת שיח קהילתי המשתף ומערב את חברי.ות הקהילה ו/או העמותה בנושא ומעלה את המודעות בעניין. מתאים לקהילות ועמותות המבקשות לערב את א.נשי הקהילה ו/או העמותה בהכנת הקוד האתי הוולנטרי. מתאים לקהילה / עמותה החווה טראומה בעקבות גילוי של מקרה של הטרדה מינית. השיח מעובר בצורה יחודית ומאפשר למשתתפים.ות בו מרחב אינטימי ומאפשר ללא שיפוטיות.

---

הכנה ופרסום של קוד אתי וולונטרי לעמותות ולקהילות

יצירת קוד אתי המותאם לאופי הקהילה ו/או ולעמותה - "הסכם" בין המתנדבים.ות בעמותה ו/או חבר.ות הקהילה למפעיליה/תיה. הקוד מפרט את ערכי ועקרונות העמותה/ קהילה ומתמקד, בין היתר במקרים של אלימות מינית, מילולית ופיזית המתרחשים במסגרת העמותה ו/או הקהילה ואופי הטיפול בהםן ( למי פונים? איך מבררים? סנקציות). לנוכח האופי המיוחד של ארגונים אלו, אשר לרוב מתבססים על עשייה של א.נשים שמאמינים.ות במטרות וערכי העמותה/קהילה ומגלים מעורבות רבה, הקוד יכול שיעשה במוערבות חברי.ות הקהילה, באמצעות שיח קהילה.

---

קורא׊׉ מאמרים בנושא מניעת הטרדה מינית

 אשמח לעמוד לרשותכ׋ 

צרו קשר
  • Whatsapp
bottom of page