top of page

מוגנות ברשת

מוגנות ברשת

מה זה מוגנות ברשת

הרצאות להורים ונוער:

אנחנו חיים בעולם דיגיטאלי, עולם בו הרשתות החברתיות והאפליקציות שולטות במיוחד בזמן שלנו ושל ילדינו המתבגרים.ות, אם כל הקדמה הנוחות והידע שהעידן הזה מביא איתו (וימשיך להביא איתו) טמונות בו גם המון סכנות שעל חלקם יש לנו שליטה ועל חלקם אין לנו.

סכנות כמו: בריונות ברשת, הפצת תמונות וסרטונים לא הולמים ( תמונות עירום או סרטוני מין) הטרדות, מתחזים, חשיפה ממושכת לתכנים פוגענים, התמכרות למדיה ועוד'..

ההרצאה עוסקת בהיבטים הפסיכולוגים והמשפטים של החשיפה לתכנים פוגענים ברשת ולסכנות הטמונות בה, מתוך מטרה לגרום הן להורים והן למתבגרים.ות להבין את ההשלכות הקיומיות של שימוש לא ראוי ברשת ולהנחיל אחריות אישית למתבגרים.ות ואחריות ומוערבות הורית להורים. הכל גדי לייצר מרחב בטוח במרחב הוירטואלי שהשליטה בו מתרופפת ככל שהזמן עובר.

הרצאות מותאמות לנוער ולהורים בנושא מוגנות הרשת – מומלץ לסגור הרצאה לנוער ולהוריהם כדי שיהיה סנכרון והתאמה בשיח.

פתרונות למוגנות ברשת

הדרכת מוגנות ברשת- הורים

---

ההרצאה להורים עונה על השאלות הבאות: מהי הרשת? באלו רשתות ואפליקציות הנערים.ות שלנו משתמשים? מהם תכנים פוגעניים? איך משפיע השימוש ברשת על המתבגרים.ות שלנו? מה ההשלכות המשפטיות, החברתיות והאישיות של תכנים פוגענים ברשת? איך לדבר עם המתבגרים.ות שלנו על ההשלכות של החשיפה לרשת? איך לדבר על גבולות? כדי לייצר מוגנות ברשת למי לפנות במקרה של פגיעה ברשת?

הדרכת מוגנות ברשת - נוער

---

ההרצאה לנוער עונה על השאלות הבאות: ממה צריך להיות מוגנים.ות ברשת? מהם תכנים פוגעניים ? למה גורמת חשיפה ממושכת לתכנים פוגעניים? איך פוגעים באמצעות הרשת? ואיך להימנע מכך? מה ההשלכות המשפטיות של תכנים פוגעניים ברשת? מה ההשלכות החברתיות והאישיות של תכנים פוגעניים ברשת? איך לייצר מרחב בטוח ברשת.

קורא׊׉ מאמרים בנושא מוגנות ברשת

 אשמח לעמוד לרשותכ׋ 

צרו קשר
  • Whatsapp
bottom of page