הדרכה חדשנית כטיפול בהטרדה מינית במסגרת הארגון

הדרכה חדשנית כטיפול בהטרדה מינית במסגרת הארגון 

פתרון ארגוני למי שנקבע ע לגביו/ה שהטריד/ה מינית במסגרת בירור משמעתי בארגון.

מנהל/ת ארגון המבקש/ת ליצור סביבה מקצועית הבטוחה מהטרדות מיניות, עומד/ת בפני אתגר?

מהי דרך הטיפול  הראויה כלפי מי שנמצא/ה כ"מטריד"/ה" בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית?

כיום ישנה חשיבות לרווחה של עובד/ת - רוב הארגונים, כמו גם העולם, נעים לעבר יצירת משפחתיות וקהילתיות במסגרת הסביבה המקצועית, וזאת מתוך ההבנה שעובד/ת פועל /ת ממקום של תחושת משמעות ושייכות לסביבה מסוימת, במיוחד במקום עבודה לו אנו מקדישים/ות את רוב זמננו, מעניקה, בין היתר משמעות. קיומם של הטרדות מיניות בארגון  מפלג ופוגע במרחב האנושי ובתחושת השייכות הסיפוק והמשמעות של העשייה.

לכן בבחירה בדרך הטיפול הראויה יש לשקול שיקולים נוספים, מעבר למקרה ההטרדה הספציפי שהתרחש.

שתי דרכים אפשרויות:

  • מבחינה משפטית, ברוב במקרים (תלוי במקרה) מדובר בעילה לפיטורין. דרך כזו מתאימה לארגונים שמבקשים לשדר מסר של אפס סובלנות להטרדות מיניות, במיוחד במקרים בהם מקרה ההטרדה היה חמור, חד משמעי ולא נתון לפרשנויות, וההשלכה של הישארותו/ה של מי שנמצא/ה מטריד/ה תהווה קשיים רגשים ונפשיים לא רק למתלונן/ת לכל הסביבה.
  • הדרך השנייה מתבססת על תקשורת ויחסי אנוש, דרך זו יכולה להוות בסיס למניעת הטרדה מינית לטווח ארוך, על ידי יצירת שיח מגדרי מודע עם המטריד/ה שמטרתו לפנות לסוגיה בנועם ובמקצועיות לבנייה תהליכית של מניעת הטרדה מינית. בחירה באפשרות זו מתאימה למקרים שאינם חד משמעים שהמתלונן/ת מייחל/ת להכרה בהתנהגות המטרידה ולקיחת אחריות יותר מאשר שהמטריד/ה ת/י/ופטר ממקום עבודתו/ה. לארגונים כאלו אני מציעה כפתרון הדרכה פרטנית ו/או קבוצתית (תלוי בכמות המשתתפים/ות באותה העת) למי שנמצא/ה שביצע/ה בהתנהגותו הטרדה מינית.

הדרכה כפתרון למקרה של הטרדה מינית

פתרון יחודי זה מוודא שה"מטריד/ה" אינו "מדפדף/ת את האירוע כאילו לא היה ומאפשר ל"מטריד/ה" להבין מה היה בהתנהגותו/ה שהוביל להגשת התלונה נגדו/ה, מה יכול/ה היה לעשות אחר/ת והעלאת המודעות להשפעה של הטרדה מינית על המתלוננות/ים.

פתרון יחודי ויצירתי זה מתאים לארגונים שרוצים לשדר מסר של פתיחות, הקשבה, יצירתיות, שקיפות, אותנטיות וגדילה של הא.נשים בה, על מנת שיוכלו להתנהל בנעימות, בטחה ומקצועיות בסביבתם.

ההדרכה מובנית ממספר מפגשים העוסקים בנושאים: גבולות: גבולות פרסונלים ובמקום העבודה, שיח אודות אירוע ההטרדה: שיח על ההתנהגות המטרידה והפקת לקחים, מהי הטרדה לפי החוק למניעת הטרדה מינית ועוד'.

את הידע והניסיון אני מתאימה באופן אישי לאותו אדם ולאותו המקרה.

למה דווקא איתי?

כמומחית למניעת הטרדה מינית שייצגה מעל לעשור נשים שהוטרדו מינית וארגונים המבקשים להביא למניעת התופעה בארגונם, למדתי, כי לעיתים יותר חשוב למתלוננות הכרה והתנצלות וידיעה שהמי שהטרידן הבין את חומרת מעשיו. מהדרכות שביצעתי, גיליתי שבאמצעותן ניתנת הזדמנות למטריד לשוחח על האירוע, על האחריות שלו כגורם בארגון ויכולתו לשנות את ההתנהגות לא רק שלו גם של הארגון עצמו והכל על ידי יצירת שיח מגדרי מודע.

ההתייחסות בלשון זכר מכיוון שאלו המקרים שטיפלתי בהם – אולם זה מופנה לנשים וגברים כאחד.

מוזמנים/ות ליצור עימי קשר - ורדית אבידן 0528657206