טיוטות (מאמרים) #סדנא למניעת הטרדה מינית


מילים על מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

מניעת הטרדות מיניות בקהילה או עמותה האם מתחייבת?

מניעת הטרדות מיניות בקהילה או עמותה האם מתחייבת?

האם חוק למניעת הטרדה מינית חל על קהילות ועמותות המפעילות מתנדבים/ות או משתתפים? תשובות לשאלות - כמו :מה תפקידם של מנהלי עמותה או מובילי הקהילה בעניין הזה? האם יש להםן אחריות כלפי המתלוננים/ות בתוך הקהילה?אלו סנקציות הםן יכולים להפעיל כלפי החברים/ות המטרידים/ות?האם קיימים יחסי מרות בין החברים/ות בקהילה, כך שההסכמה הניתנת במסגרת מגע או קשר עדיין תהווה אי הסכמה ומכאן הטרדה מינית?

קרא עוד