טיוטות (מאמרים) #אם כוח גדול באה אחריות גדולה


מילים על מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

האם הטרדה מינית אינה בהכרח עניין של מין, אלא עניין של – כוח?

האם הטרדה מינית אינה בהכרח עניין של מין, אלא עניין של – כוח?

כמו המים לדגים, כך הכוח לבני האדם הוא התווך שבו אנוההנחה של בתי הדין לעבודה הטרדה מינית בעבודה בעיקרה אקט של ניצול לרעה של כוח ארגוני, מרכז הכובד של הטרדה מינית איננה אי-ההסכמה של המוטרד /ת אלא ניצול לרעה של כוחות ארגוניים באופן הפוגע בבני-אדם הכפופים להם, ואף בתקינות התנהלותו של מקום העבודה כולו. שוחים. ולרוב אנו עיוורים לו.

קרא עוד