למה עידן METOO#

למה עידן METOO#

מאז תנועת Metoo# רמת המודעות הזניקה את מס' התלונות בעיקר במקומות עבודה, כך שבעידן הזה מול שנים עברו, החובה והאחריות ליצירת שיח מחלחל ורציני לנושא ההטרדות המיניות במקומות עבודה מוגברת ואין מנוס מלעסוק בנושא ברצינות ראויה, כזו שתביא גם לשינוי דה פקטו ולא רק לסתימת חורים.

קרא עוד  
למה סטארטאפ

למה סטארטאפ

כאשר את אישה יחידה בצוות והבדיחה היא על החפצת נשים, זה יכול להעיד על איך את נתפסת בעיני עמיתתיך וכן זה לא נעים זה מקטין.

קרא עוד  
הטרדה מינית לא רק כלפי נשים.

הטרדה מינית לא רק כלפי נשים.

הגברים בוכים בלילה שר אבנר גדסי, האמנם? קיימת אצלנו תפיסה, כי ל"גבר" זה לא מפריע אם אישה נוגעת בו בצורה אינטימית ללא רשותו, לטעמי זו תפיסה מוטעית.

קרא עוד  
האם גברים פוחדים מתגובות של נשים בעקבות Metoo?

האם גברים פוחדים מתגובות של נשים בעקבות Metoo?

מנהלים שתושאלו במסגרת המחקר, מסרו כי הם ימנעו מלהעסיק ו/או לקדם נשים אשר חלק אינטגרלי מהעבודה המשותפת מצריך פגישות אישיות במיוחד כאשר מדובר באישה יפה ומושכת. הפחד הזה שגברים חשים לא שמור רק למקומות עבודה.

קרא עוד  
הטרדה מינית אינה משתלמת למקום העבודה

הטרדה מינית אינה משתלמת למקום העבודה

הטרדה מינית במקום העבודה, היא כמו כאב בגוף שאם לא מטפלים בו כראוי ומנסים לרפאו באמצעות אקמול, אז אולי הרגענו לרגע את הכאב, אך לא באמת פתרנו את מקור החולי. הכאב לא באמת נעלם ורק מוגבר ומעייף ומוקרן כלפי כל מי שסובב אותו, לכן קיימת חשיבות עצומה, אלא באיתור שורש החולי/ההטרדה ועיקרת השורש מהארגון. הטרדה מינית במקום העבודה היא מחלה שפוגעת גם במתלוננ/ת גם בערכי החברה וגם כלכלית במעביד/ה!

קרא עוד  
האם הטרדה מינית אינה בהכרח עניין של מין, אלא עניין של – כוח?

האם הטרדה מינית אינה בהכרח עניין של מין, אלא עניין של – כוח?

כמו המים לדגים, כך הכוח לבני האדם הוא התווך שבו אנוההנחה של בתי הדין לעבודה הטרדה מינית בעבודה בעיקרה אקט של ניצול לרעה של כוח ארגוני, מרכז הכובד של הטרדה מינית איננה אי-ההסכמה של המוטרד /ת אלא ניצול לרעה של כוחות ארגוניים באופן הפוגע בבני-אדם הכפופים להם, ואף בתקינות התנהלותו של מקום העבודה כולו. שוחים. ולרוב אנו עיוורים לו.

קרא עוד  
מניעת הטרדות מיניות בקהילה או עמותה האם מתחייבת?

מניעת הטרדות מיניות בקהילה או עמותה האם מתחייבת?

האם חוק למניעת הטרדה מינית חל על קהילות ועמותות המפעילות מתנדבים/ות או משתתפים? תשובות לשאלות - כמו :מה תפקידם של מנהלי עמותה או מובילי הקהילה בעניין הזה? האם יש להםן אחריות כלפי המתלוננים/ות בתוך הקהילה?אלו סנקציות הםן יכולים להפעיל כלפי החברים/ות המטרידים/ות?האם קיימים יחסי מרות בין החברים/ות בקהילה, כך שההסכמה הניתנת במסגרת מגע או קשר עדיין תהווה אי הסכמה ומכאן הטרדה מינית?

קרא עוד